Astrologists

Astrology as quackery

Ψεύτης πολλά ’ναι ὁ οὐρανὸς καὶ ψεύτικα εἶν’ τὰ λόγια

ὁπού ’πες, καὶ θέλεις τὸ δεῖς μ’ ἄσκημα μοιρολόγια.

Πένα ἂς εἶν’ τὸ σίδερο ποὺ λειώνει τὴ ζωή σου,

«τὲς μέρες τοῦ Μαθουσαλέμ»· τὸ αἷμα τὸ πρικύ σου

εἶναι μελάνι· μετ’ αὐτὰ γράφω τὸ ριζικό σου.

Καλύτερο ἀστρόλογο δὲν εἶδες στ’ ὄνειρό σου.

Miracles of Saint Eugenius

Τοῦτον δὲ τὴν πόλιν εἰσδύντα καὶ πρὸς τῷ μεγάλῳ φθάσαντα ναῷ τῆς παναχράντου θεομήτορος λέγεται βύθιόν τι στενάξαι ἀπὸ μέσης καρδίας καὶ πολλὰ αὑτὸν ταλανίσαι, ὡς τοῖς ματαίοις καταπεισθέντα ἀστρολόγοις ἐκείνοις καὶ τῷ ὀφθέντι ξένῳ ἀνδρὶ Εὐγενίῳ ἀκολουθῆσαι καὶ ἤδη ἀκλεῶς οὐχ ἥκιστα δυστυχῶς διέρχεσθαι τὴν αὐθεντικὴν τῶν Ῥωμαίων λεωφόρον ὁδόν.