Hierarchy of sciences

Questiones quodlibetales, section 82

 

Kαθαίρεσθαι δὲ χρὴ τὸν μέλλοντα μυηθῆναι ἀπό τινων, ὥς φησιν Ἐμπεδοκλῆς, πέντε τῶν ἀριθμῶν πηγῶν, ᾦν πρότερον μὲν ἔστι ἡ περὶ ἀριθμοῦ καταγινομένη ἐπιστήμη, εἶθ'ᾒ ταύτῃ συγγενὴς ἁρμονικὴ κεκλημένη, μεθ'ἢν ἡ περὶ ἐπιπέδων, εἶτα ἡ περὶ στερομετρίας διαλεγομένη, καὶ τελευταῖον ἀστρονομία καὶ σφαιρική, μεταξὺ οὖσα αἰσθητῶν καὶ νοητῶν ἢ μᾶλλον εἰπεῖν πέρας μὲν τῶν αἰσθητῶν, πλησίον δὲ τῶν νοητῶν διά τε τὸ εὔτακτον τῶν κινήσεων καὶ τὸ τῆς φύσεως ἄτρεπτον, τοιαῦτα παρὰ τοῦ δημιουργοῦ γεγονότα.